Yang Chiuan Industrial renamed Huanyu Hose Co. Ltd.